Pereiti prie turinio

Toliau išvardijami keli svarbūs tyrėjų elgesį reglamentuojančių etikos kodeksų bei įstatymų pavyzdžiai. Abu šiuos atsakus etiniam pliuralizmui sunku apginti tyrimų etikos kontekste, juolab kad didelis moralinis nesutarimas, egzistuojantis visuomenėje, gali iškilti ir etikos komiteto susitikimo metu. Savanoriškumas Galiojantis sutikimas turi būti savanoriškas kitaip, laisvas. Ar nekelia etinių problemų tai, kad velionių duotas sutikimas buvo gana bendro pobūdžio ir jie galėjo nežinoti, jog jų kūnai bus ar galės būti naudojami ankščiau aprašytame tyrime?

Sausio 12 d. Sausio 13 d. Sausio 16 d. Sausio 23 d.

sarah ashcroft svorio kritimas numesti daugiausiai svorio per 1 dieną

Sausio 25 d. Sausio 28 d. Sausio 29 d. Sausio 30 d. Vasario 2 d. Lietuvos ambasados Japonijoje steigėjas m. Taip pat susipažinsite su moksliniais tyrimais ir jų reglamentavimu. Skyriaus pradžioje aptariamas mokslinių tyrimų pobūdis ir jų svarba, minimi keli istoriniai veiksniai, paskatinę sukurti tyrimų etikos kodeksus.

Iliustruojant tyrimų metu dažniausiai kylančias etines problemas pasitelkiamos atskirų atvejų analizės. Vasario 3 d. Vasario 4 d. Vasario 9 d. Vasario 10 d.

Sigitas Parulskis, poetas, eseistas, dramaturgas, kritikas.

sarah ashcroft svorio kritimas ekologiškas plonas naudojimas

Perricone dietos tabletes Atkins dietos redakciniai straipsniai Sveikas ir racionalus svorio koregavimas nėra tai, ką galima būtų paskubinti. Kolektyvinis sodas. Vasario 11 d. Vasario 21 d. Vasario 24 d. Vasario 26 d. Kovo 2 d. Kovo 3 d. Kovo 8 d. Kovo 10 d. Kovo 11 d. Kovo 12 d. Kovo 20 d. Veganinė dieta yra sveikesnė Kovo 22 d.

Kovo 24 d. Kovo 26 d. Kovo 28 d. Kovo 29 d. Kategorija:Politikai Balandžio 1 d. Balandžio 5 d. Vytas Arbačiauskas, Lietuva ir Alytaus rajono savivaldybė politinis bei visuomenės veikėjas. Balandžio 6 d. Naujoji Zelandija skinks dietą Veganinė dieta yra sveikesnė Iki vasaros liko ne taip ir daug laiko, tad dažna moteris suka galvą, kaip būtų galima greičiau atsikratyti celiulito — juk ši problema vargina net 90 procentų moterų. Vis dėlto tyrimų etikos komitetams palikta nemažai laisvės patiems apsibrėžti savo funkcijas.

Šis uždavinys, skirtingai, gali būti pagrįstas konsekvencialistinėmis nuostatomis. Galima pateikti argumentų už kiekvieną iš šių požiūrių, tačiau atsižvelgiant į ankščiau vykusią diskusiją atrodo, kad lengviausia apginti trečiąją poziciją. Kaip jau minėta, tarp sarah ashcroft svorio kritimas žmonių pasitaiko reikšmingų nesutarimų dėl moralinio pobūdžio teiginių.

Atsižvelgiant į tai, bei nepamirštant tyrimuose neišvengiamo netikrumo elemento, yra svarbu užimti poziciją, kuri bent jau leistų apsvarstyti įvairaus pobūdžio argumentus, nors kai kurie jų galiausiai ir būtų atmesti.

Ši pozicija dar labiau sustiprėja, jei atkreipiame dėmesį į tyrimų etikos komitetų vaidmenį visuomenėje. Tyrimų etikos komitetai paprastai nėra privačios organizacijos, jie — visuomenės atstovai. Įgaliojimai jiems suteikiami vyriausybės, o sprendimus tyrimų etikos komitetai priima visuomenės vardu.

Kaip tokie, komitetai turi gebėti atsižvelgti į skirtingas visuomenės narių moralines nuostatas ir atstovauti joms. Liberalizmo siūlomas neutralumas moralinių įsitikinimų atžvilgiu atrodo viliojantis, tačiau tokia pozicija etikos komitetui tinka ne visada, nes komiteto užduotis yra priimti būtent moralinius sprendimus.

Nors viešumoje neutralumas sarah ashcroft svorio kritimas moralinių nuostatų atžvilgiu yra pageidautinas, itin griežtas neutralumo pozicijos laikymasis kontroversiškose situacijose komitetą pernelyg ribotų. Todėl reikalingas pliuralistinis požiūris į moralinių sprendimų priėmimą.

Pavyzdžiui, tarkime, kad aptartame atvejyje kraujas buvo pagamintas vykdant procesą, kurio metu siekiant gauti kamieninių ląstelių buvo sunaikinti žmogaus embrionai.

Arba: dirbtinis kraujas buvo gautas iš kiaulių arba karvių. Daugelyje tyrimų etikos komitetų bus bent vienas narys, kuris tam prieštaraus, remdamasis asmeniniais moraliniais įsitikinimais, ir bus atvejų, kai tokie požiūriai sudarys daugumą. Taigi ar tai turėtų būti priežastis neleisti vykdyti tyrimo?

Svarbu, kad šie prieštaravimai būtų apsvarstyti komiteto. Tačiau jie neturėtų būti panaudoti kaip koziris, užkertantis kelią kompromisui ir priimtino sutarimo radimui. Viena iš etikos komitetų funkcijų — sukurti erdvę, kurioje būtų galima siekti kompromiso, kur galėtų vykti nuosaiki diskusija tarp skirtingų požiūrių žmonių. Paprasta viešosios nuomonės apklausa šito suteikti negali. Šis procesas priklauso nuo to, ar nariai turi galimybę išsakyti savo nuomonę.

Jis priklauso ir nuo to, kad tyrimų etikos komitetas veiktų kaip į apsvarstytą sprendimą orientuota, skatinanti diskusijas ir potencialius etinius iššūkius aptarti pasirengusi institucija. Taigi tyrimų etikos komiteto funkcija — etikos požiūriu reguliuoti tyrimų vykdymą.

Pirmiausia tai reiškia tyrimų pasiūlymų vertinimą prieš tyrimui prasidedant, tačiau komitetas gali atlikti tam tikrą vaidmenį ir kontroliuojant tyrimo vykdymą bei sprendžiant, kas turėtų būti daroma ištikus nesėkmei. Dažnai tyrimų etikos komitetai pareikalauja padaryti projekte tam tikrus pakeitimus arba prieš duodami tyrimui leidimą pateikia rekomendacijas. Priimdamas tokius sprendimus, komitetas turi suprasti, kad pernelyg griežta ir intervencinė etinė priežiūra pati gali būti neetiška, jei neleistų pradėti arba atidėliotų vertingus ir etiškus tyrimus.

Tyrimų etikos komitetai savo funkcija gali laikyti ir konstruktyvių patarimų tyrėjams davimą, taip skatindami ir paremdami kokybiškus bei etiškus tyrimus. Tai reiškia, kad kiekvienas tyrimų etikos komiteto narys turi atidžiai perskaityti tyrimų prašymus ir įsitikinti, kad kiekviena potenciali etinė problema bus aptarta viso komiteto diskusijoje. Komiteto nariai įsipareigoja būti atviri diskusijai ir pasiryžę nuodugniam klausimų svarstymui. Be pagrindinės pareigos vykdyti etinę tyrimų priežiūrą, tyrimų etikos komitetai dažnai turi kitų įsipareigojimų, susijusių su jų funkcija — prižiūrėti tyrimus.

Kaip 37 European Textbook on Ethics in Research Europos tyrimų etikos vadovėlis minėjome, tyrimų kontrolė gali būti vykdoma įvairiais būdais: tam tikrais laiko intervalais arba tyrimo pabaigoje reikalaujant iš tyrėjų ataskaitos arba netgi atliekant tyrimo patikrinimus arba auditą ad hoc.

Sarah ashcroft svorio kritimas to, tyrimų etikos komitetui paprastai pranešama apie tyrimo metu įvykusias nepageidaujamas reakcijas ir jis gali būti atsakingas už sprendimo priėmimą, sustabdyti ar tęsti tyrimą.

Sarah ashcroft svorio kritimas funkcijos paprastai nėra privalomos ir įvairiose valstybėse jos skiriasi. Dažnai mokslinio nesąžiningumo atvejai išaiškėja jau pasibaigus tyrimui ir tyrimų etikos komitetai retai kada turi galios įsikišti šioje stadijoje.

Tyrimų etikos komitetai įkuriami ir valdomi daugeliu skirtingų būdų. Tačiau esama keleto principų, kuriais dažniausiai remiamasi siekiant užtikrinti galimybę komitetams efektyviai atlikti jiems pavestas užduotis.

Šie principai yra: tam tikras nepriklausomybės laipsnis, kad būtų išvengta interesų konflikto tai nebūtinai turi būti institucinė nepriklausomybė, užtenka nespecialistų narių dalyvavimo komiteto veiklojetam tikras etinės ir mokslinės kompetencijos lygis, kad komiteto nariai gebėtų identifikuoti etines problemas ir suprasti svarstomus protokolus, taip pat ir įvairumo veiksnys, leidžiantis tinkamai reprezentuoti visuomenę bei paraiškas įvertinti iš skirtingų perspektyvų.

Išvados Šiame skyriuje pirmiausia kalbėjome apie tyrimų pobūdį bei vertę, taip pat apie priežastis, kodėl tyrimus imta reguliuoti taip, kaip reguliuojama dabar. Po to sekė atvejo aptarimas ir įvadas į etinius principus bei teorijas. Neprieita prie išvados, kad kuri nors viena teorija moralinių sprendimų priėmimo yra viršiausia, bet buvo pripažinta, jog vienintelės teorijos pripažinimas teisinga kelia rimtų sunkumų, kadangi egzistuoja 46 Micheal Fuchs, Provision of Support for Producing a European Directory of Local Ethics Committees LECsEC contract no.

Esant tokiai situacijai ir turint galvoje tyrimų etikos komiteto kaip visuomeninio sprendimų priėmimo instituto prigimtį, pliuralistinis požiūris, kuris atsižvelgia į daugelio įvairių etinių požiūrių pateikiamus argumentus, buvo pripažintas svariausiu. Tačiau prieš nagrinėjant atvejus turime suteikti šiek tiek bazinės informacijos apie sutikimą.

Sutikimo svarba tarptautiniuose kodeksuose ir deklaracijose Kone visuotinai sutariama, kad tyrimų etikoje informuotumu pagrįstas asmens sutikimas yra nepaprastai svarbus.

Jo svarba ypač pabrėžiama biomedicininiuose tyrimuose ir ne vien tik juose. Ypač draudžiama atlikti medicinos ar mokslinius bandymus su asmeniu be jo laisvo sutikimo. Paryškinimas pridėtas.

Dalyvis turi būti informuotas turintis teisę atsisakyti dalyvauti tyrime arba nutraukti duotąjį sutikimą bet kuriuo metu ir dėl to nesulaukti jokių sankcijų.

Tada, kai įsitikinama, jog asmuo suprato informaciją, gydytojas turėtų siekti gauti jo sutikimą prisijungti prie tyrimo, rekomenduojama rašytinį. Jeigu sutikimas negali būti išdėstytas raštu, nerašytinis sutikimas turi būti oficialiai dokumentuotas ir paliudytas.

Šiam asmeniui iš anksto suteikiama atitinkama informacija apie intervencijos tikslą ir pobūdį, taip pat apie jo padarinius ir pavojus. Atitinkamas asmuo gali bet kada laisvai atšaukti savo sutikimą.

Pavyzdžiui, Helsinkio deklaraciją ir ISA Etikos kodeksą parengė profesinės organizacijos, o kai kurios kitos deklaracijos yra daugelio valstybių pasirašytos sutartys ir nuo įsigalėjimo bent jau daugelyje šalių jos turi tiesioginę ar netiesioginę teisinę galią.

Garų lieknėjimas, Lengvas būdas sulieknėti : itin efektyvi „Drenažo“ dieta - DELFI Gyvenimas

Tačiau šiuo atveju mus domina tyrimų etika, o ne tikslus šių pareiškimų teisinis statusas ir jie čia paminėti tik siekiant pavyzdžiais iliustruoti laisvo ir informuoto sutikimo idėjos svarbą. Kaip sutikimo reikalavimas gali būti kildinamas iš svarbiausių moralinių principų Reikalavimas, kad tyrimai su veiksniais suaugusiais turi vykti tik gavus jų sutikimą, veikiausiai kyla iš kelių svarbių principų, minėtų pirmajame skyriuje.

Pereidami nuo teisės į kūno neliečiamumo prie teisės nebūti stebimam susiduriame su privatumo idėja, kuri bus analizuojama ketvirtame skyriuje. Kol kas svarbu tik pastebėti, kad yra artimas ryšys tarp sutikimo reikalavimo ir privatumo: privatumo pažeidimas visuomet yra nesavanoriškas. Tačiau jeigu aš pats pakviesčiau keletą žmonių mane stebėti, tada būdamas stebimas davęs galiojantį sutikimąnegalėčiau pagrįstai skųstis, jog pažeidžiamas mano privatumas.

Esama įdomios sarah ashcroft svorio kritimas apie tai, ar tas pats gali būti sakoma ir apie orumą ir pagarbą asmenims. Viena galima nuomonė: bet koks veiksmas gali būti suderinamas su šiais principais, jeigu iš žmonių gautas pakankamai tvirtas galiojantis sutikimas. Wackenheimas buvo liliputas, kuris užsidirbdavo pragyvenimui leisdamas save mėtyti barų ir naktinių klubų lankytojams prieš įvedant tokios veiklos draudimą, kurio įvedimo viena iš priežasčių buvo ta, jog ši veikla pažeidžia žmogaus orumą.

  • Garų lieknėjimas Efektingas lieknėjimas - Puslapis 20 - Sportas ir dietos - Forumas
  • Taip pat susipažinsite su moksliniais tyrimais ir jų reglamentavimu.

Aš noriu, kad man būtų leista daryti tai, ką noriu. Pavyzdžiui, tai gali būti pernelyg pavojinga arba gali paskatinti kitus mėtyti žemo ūgio žmones prieš jų valią. Kita įdomi problema, kuri bus išryškinta aptariant atvejus: ar iš pagarbos autonomijai kyla absoliutus sutikimo reikalavimas, ar greičiau toks, kurio kartais gali būti nepaisoma: pavyzdžiui, tada, kai esama rimtų priežasčių vykdyti slaptą stebėjimą.

Tokios priežastys gali būti nacionalinis saugumas ir nusikaltimų prevencija, arba kas labiau relevantiška mūsų kontekste būtinybė surinkti svarbius tyrimų duomenis, kurių kitais būdais gauti neįmanoma. Esama ir daugiau įdomių klausimų kurie taip pat iškils aptariant atvejus : ar asmens autonomija išlieka ir po mirties pavyzdžiui, dėl laidojimo preferencijų, noro panaudoti kūną biomedicininiuose tyrimuose arba organų transplantacijai.

Pastarasis klausimas bus analizuojamas atvejo analizėje 2. Idėja, kad galiojantis sutikimas yra etiško tyrimo pamatas, yra paremta ne tik pagarbos autonomijai, bet ir nekenkimo principu pristatytu pirmame skyriuje.

Kadangi daugelis būsimųjų tyrimų dalyvių turi puikiai suprantamą poreikį apginti savo interesus, informuotumu pagrįsto sutikimo reikalavimas padaro mažiau tikėtina, kad tyrėjai pasmerks dalyvius didelei rizikai.

Be to, dalis su tyrimu susijusios rizikos ir 53 Stephen Wilkinson, Bodies for Sale: ethics and exploitation in the human body trade London: Routledge, : sarah ashcroft svorio kritimas Pavyzdžiui, kai kurie žmonės bijo vykti į ligoninę ir tokiems žmonėms ligoninėje vykstantis tyrimas būtų daug nemalonesnis ir galbūt žalingesnis negu kitiems; ir priešingai: kai kurie žmonės dalyvavimą ligoninės tyrimuose gali laikyti įdomiu ir naudingu, taigi šiems žmonėms psichologinė rizika būtų žymiai mažesnė.

Kadangi žmonės dažniausiai puikiai žino, kas jiems patinka, o kas ne, informuotumu pagrįsto sutikimo procesas gina juos nuo dalyvavimo tyrimuose, kurie, atsižvelgiant į jų asmenines preferencijas, būtų jiems ypatingai sunkūs ir nemalonūs.

Sutikimas turi būti pakankamai kokybiškas — jis privalo būti galiojantis valid. Sutikimas, pagrįstas nepakankama ar netikslia informacija, sąlygotas prievartos arba duotas žmogaus, negebančio suprasti, su kuo jis sutinka, nebus pakankamas ir tyrimas, kuriame naudojamas toks sutikimas, bus etikos požiūriu problemiškas.

Informacija Galiojančiam sutikimui reikia pakankamos informacijos. Todėl kiekvieno tyrimo atveju turime klausti, kas turi būti pasakyta būsimiems tyrimo dalyviams ir kaip tai turi būti pasakyta. Kalbant apie informacijos kiekį dažniausiai laikomasi tokios nuostatos: informacijos turi būti tiek, kiek protingam žmogui gali reikėti žinoti arba kiek jis gali norėti žinoti tam, kad nuspręstų, dalyvauti ar ne.

Naudodamiesi šiuo kriterijumi tyrėjai dažniausiai bus priversti atskleisti be kitų dalykų visas svarbias rizikas, tyrimo paskirtį, bet sarah ashcroft svorio kritimas finansinius interesus pavyzdžiui, ar tyrėjai gaus atlygį už kiekvieną į tyrimą 45 European Textbook on Ethics in Research Europos tyrimų etikos vadovėlis įtrauktą žmogų ir bet kokį išorinį tyrimo finansinį šaltinį nes žmonės gali, pavyzdžiui, nenorėti padėti konkrečioms kompanijoms ar vyriausybėms.

Tačiau nebūtina apie tyrimą atskleisti visko net jeigu būtų tokia galimybė. Taip pat yra problemų, susijusių su pateikiamos informacijos kokybe. Žinoma, kalbant apie skirtingus tyrimų tipus situacija gali stipriai skirtis. Pavyzdžiui, sprendimas dalyvauti naujų vaistų toksiškumo tyrimuose gali reikalauti ilgo svarstymo, o atsakymas į keletą klausimų apie požiūrį į apsipirkinėjimą — dažniausiai ne.

Kitas pavyzdys: nors yra įprasta naudoti formalius informavimo lapus ir prašyti dalyvių pasirašyti sutikimo formą, kaip garsenybės greitai mesti svorį neveiks arba bus pernelyg biurokratiška kai kurių rūšių tyrimuose. Tokiais atvejais galiojančio sutikimo paprastai vis tiek bus reikalaujama, bet jis bus gautas ir paliudytas kitais būdais nei rašytinis dokumentas.

Savanoriškumas Galiojantis sutikimas turi sarah ashcroft svorio kritimas savanoriškas kitaip, laisvas.

Sarah ashcroft svorio netekimas

Praktikoje tai reiškia, kad sutikimas negali būti prievartos, manipuliacijos ar netinkamų paskatų rezultatas. Prievarta yra grasinimų pasitelkimas.

Taigi, jeigu dalyviams už atsisakymą dalyvauti tyrime buvo grasinta arba jie mano, kad jiems buvo grasinta smurtu ar kokiomis nors bausmėmis, sutikimas bus laikomas negaliojančiu. Nors tyrimų istorijoje yra buvę kraštutinių tokio pobūdžio atvejų žiūrėti pirmąjį skyriųprievarta, su kuria galime susidurti šiais laikais Europoje vykdomuose tyrimuose, tikėtina, įgaus subtilesnę 46 European Textbook on Ethics in Research Europos tyrimų etikos vadovėlis formą.

Taip pat verta turėti galvoje, kad žmonės gali manyti, jog jiems grasinama, nors taip ir nėra; tačiau net ir numanoma prievarta gali kelti tokią pat grėsmę savanoriškumui, kaip ir tikra.

sarah ashcroft svorio kritimas svorio metimo atskaitymai

Pavyzdžiui, žmonės gali manyti, kad jeigu jie nesutiks dalyvauti jų gydytojo, viršininko, seselės, sarah ashcroft svorio kritimas ar mokslinio vadovo vykdomame tyrime, ateityje tai gali pakenkti jų bendravimui su šiuo asmeniu. Todėl, kai tyrėjas yra galios santykyje su tyrimo dalyviu, reikia imtis papildomų atsargumo priemonių. Galios santykiai gali netyčia sukurti prievartos įspūdį arba iš tikrųjų sudaryti sąlygas tyrėjams versti žmones dalyvauti tyrimuose.

Manipuliacija kartais, bet ne visada, yra susijusi su klaidinimu. Ką reiškia manipuliuoti be klaidinimo? Tai sudėtingas filosofinės psichologijos klausimas ir šiuo atveju galime praslysti tik pačiu problemos paviršiumi.

Svarbus manipuliacijos bruožas nors jis nėra būdingas vien tik manipuliacijai — ja siekiama pakeisti žmonių elgseną, veikiant juos būdais, apeinančiais racionalumo veiksnį, o ne pasitelkiant paaiškinimus ir argumentus.

Reikia pastebėti, kad manipuliacija ne visada yra neigiamas dalykas tarkim, siekis pagerinti visuomenės sveikatą gali pateisinti atvirai seksualių vaizdų naudojimą reklamoje. Tačiau mūsų atveju kyla klausimas: ar galioja sutikimas, kuris yra išgautas manipuliuojant? Kaip manipuliuojama moksliniuose tyrimuose? Gali nutikti taip, kad tyrimo nauda informavimo lapuose aprašoma faktiškai teisingais, bet manipuliaciniais teiginiais.

Pavyzdžiui, tyrėjai gali teigti, kad dalyvavimas padės išgelbėti vaikų gyvybes, kad tyrimų dalyviai yra herojai, taip pat gali būti naudojami seksualių jaunų tyrimų asistentų atvaizdai. Nors šie metodai nebūtinai reiškia melą, naudojant juos vyksta manipuliacija žmonėmis ir dėl to sumažėja dalyvių duodamo sutikimo kokybė. Paskatos yra piniginis ar kitoks atlygis už dalyvavimą tyrime.

Jei paskatos yra pernelyg didelės, užmokestis už dalyvavimą tyrime veikia kaip ankščiau aprašytoji manipuliacija, nes žmonių elgesys keičiamas veikiant juos būdais, kurie apeina racionalumo veiksnį. Atlygis tampa pernelyg patrauklus, kad sarah ashcroft svorio kritimas būtų įmanoma atsispirti.

Be to, tais atvejais, kai tyrimas yra potencialiai pavojingas ar skausmingas, kyla nerimas: galbūt žmonės skatinami daryti tai, ko gerai apsvarstę nedarytų. Jeigu, pavyzdžiui, kam nors siūlome ypač reikalingą ir kitaip nepasiekiamą medicininį gydymą mainais į dalyvavimą tyrime, gali būti teigiama, kad šis pasiūlymas individui yra pernelyg 48 European Textbook on Ethics in Research Europos tyrimų etikos vadovėlis patrauklus, kad jis galėtų jam atsispirti.

Atsisakymas dalyvauti tyrime tokiams žmogui atrodys pernelyg rizikingas. Tai kodėl mokslinių tyrimų atveju turėtų būti kitaip? Kodėl moksliniuose tyrimuose negalėtų būti taip daroma? Veiksnumas Trečiasis galiojančio sutikimo elementas yra veiksnumas.

sarah ashcroft svorio kritimas svorio netekimas viršutinei kūno daliai

Ar sutikimą duodantis asmuo yra psichikos požiūriu pakankamai veiksnus ir įgalus, kad suprastų ir atsimintų informaciją apie tyrimą bei sugebėtų perduoti savo sprendimą dėl dalyvavimo jame? Jei ne, sutikimas negali būti galiojantis.

  • European Textbook on Ethics in Research Lithuanian Translation - PDF Free Download
  • Keli taisyklingų pusryčių variantai: 1.

Veiksnumas ir tyrimai su neveiksniais žmonėmis šiame skyriuje nebus išsamiai aptarti. Šie klausimai kartu su platesne pažeidžiamumo problema yra trečiojo skyriaus tema. Prieš pereinant prie pirmojo atvejo analizės verta trumpai paminėti, sarah ashcroft svorio kritimas kai kurie žmonės kritikuoja įprastinę tyrimų etiką ir bioetiką apskritai sakydami, neva ji 55 Nuffield Council on Bioethics, The Ethics of Research Related to Healthcare in Developing Countries London: Nuffield Council on Bioethics, Kosminio skrydžio simuliacijos tyrimas sarah ashcroft svorio kritimas sveikomis moterimis numesti riebalus ant rankų ir nugaros Tarptautinės kosmoso agentūros TKA pasiūlyto tyrimo tikslas — surinkti preliminarią informaciją apie tai, kaip moterų kūnai atlaikytų ilgus laiko periodus erdvėlaivyje.

Kadangi iki šiol daugelis astronautų buvo vyrai, apie moterų prisitaikymą gyvenimui erdvėlaivyje yra labai mažai informacijos. Atsirandant perspektyvai rengti ilgai trunkančias kosmoso misijas įtraukiant abi lytis, TKA mano, kad šis tyrimas yra gyvybiškai svarbus projektuojant ateities erdvėlaivius ir rengiant kosminių kelionių planus. Eksperimente, kuriame simuliuojami tam tikri nesvarumo būklės elementai, penkiasdešimt sveikų savanorių, surastų per skelbimus mados ir gyvenimo būdo žurnaluose, per dieną gaus po eurų kartu padengiant kitas išlaidas ir suteikiant nemokamą maitinimą už tai, kad jos praleistų iki keturių mėnesių specialiai sukurtoje lovoje, kuri yra pasvirusi atgal šešių laipsnių kampu.

Savanorėms, kurioms pavyks užbaigti tyrimą t. Eksperimento metu ir po jo vyksiančiuose papildomuose stebėjimuose bus atliekama daug medicininių patikrinimų. Dalyvių elgesys nuolatos bus stebimas vaizdo kameromis. Dalyvės bus visiškai izoliuotos nuo išorinio pasaulio ir joms tik kartais bus leista susisiekti su draugais ir šeima elektroniniu paštu ar telefonu.

Nebus leidžiami jokie vizitai, tačiau joms bus leista naudotis asmeniniais multimedijos įrenginiais. Tikėtini šalutiniai fiziniai poveikiai: veido patinimas, sarah ashcroft svorio kritimas nosis, stiprus skausmas, raumenų nusilpimas, vidurių užkietėjimas, pragulos ir kaulų masės praradimas. Taip pat tikėtina, kad dalyvėms dėl nuobodulio ar judėjimo trūkumo gali kilti psichologinių problemų. Visi paminėtieji apribojimai ir rizikos iš anksto bus atskleisti būsimoms savanorėms, joms bus suteikta rašytinė informacija ir individuali 57 Charles Foster, Choosing Life, Choosing Death: the tyranny of autonomy in medical ethics and law Oxford: Hart Publishing, Konsultavimas ir psichologinis įvertinimas moterims bus prieinami ir eksperimento metu, ir po jo.

Tam, kad galėtų dalyvauti tyrime, moterys turi būti: a veiksnios suaugusiosios nuo 20 iki 40 metų amžiaus kadangi šio amžiaus grupės moterų dalyvavimas būsimose kosmoso misijose yra labiausiai tikėtinas ; b turinčios gerą sveikatą, protiškai ir fiziškai vidutiniškai, bet ne išskirtinai tvirtos; c sveriančios ne per daug ir ne per mažai; d nerūkančios kadangi rūkymas kosmose negalimas ir, jeigu bus priimtos priklausomos nuo rūkimo moterys, abstinencijos simptomai gali iškreipti eksperimento rezultatus ; e neturinčios vaikų dėl vaikų gerovės ir galimos psichologinės žalos motinoms ; f vienišos dėl partnerio gerovės ir dėl galimos psichologinės žalos moterims, kurios yra atskirtos nuo savo partnerių ; g nesilaukiančios ir prieš prasidedant tyrimui sutinkančios atlikti neštumo testą dėl rizikos pakenkti vaisiui.

Dalyvės taip pat turi pažadėti nepastoti tris metus po dalyvavimo eksperimente. Klausimai: 1. Ar tyrimas yra pakankamai svarbus tam, kad būtų pateisintas aprašyto diskomforto, nepatogumo ir rizikos sukėlimas šioms moterims?

Ar jums kyla abejonių dėl šių moterų sutikimo kokybės? Ar moters duotas sutikimas dalyvauti tyrime būtų galiojantis?

European Textbook on Ethics in Research Lithuanian Translation

Ar tyrimas kelia kokias nors kitas etines problemas? Ar šio tyrimo atžvilgiu galima išsakyti kokių nors prieštaravimų be tų, kurie yra susiję su sutikimu? Turime apsvarstyti su tyrimu susijusią įvairių rūšių žalą ir riziką ir pagalvoti, ar tyrimas yra pakankamai naudingas ir svarbus tiek potencialios naudos, tiek metodologinio pagrįstumo požiūriukad pateisintų šios žalos ir rizikos sukėlimą žmonėms.

Šioje analizėje mums buvo pasakyta, kad metodologija yra puiki, ją įvertino ekspertai, kad yra trūkumas informacijos apie moteris kosmose ir kad ši informacija yra labai svarbi būsimoms kosmoso misijoms. Tokiu atveju galima teigti, kad Tarptautinė kosmoso agentūra atsižvelgia į ilgalaikius žmonijos interesus ir vykdydama tyrimą, kuris padės saugiai į kosmoso programą įtraukti daugiau moterų, prisideda prie lyčių lygybės. Taigi atrodytų, kad yra prima facie argumentų už tyrimo vykdymą.

Tačiau kaip dėl žalos ir rizikos? Ar jos sarah ashcroft svorio kritimas Gali būti nerimaujama dėl šalutinio fizinio poveikio dalyvėms ir dėl to, ar buvimas kosmoso tyrimų centre keturis mėnesius nėra pernelyg sunkus psichologiškai.

Čia būtina iškelti du klausimus. Pirma: ar rizika, kuriai dalyvės turės pasiryžti, yra proporcinga ankščiau minėtai potencialiai tyrimo naudai? Antra: ar tyrimas buvo suplanuotas taip, kad žala ir rizika būtų sumažinta iki minimumo taip, kad jos būtų kiek įmanoma mažesnės, tuo pačiu išsaugant tyrimų projekto mokslinę kokybę?

Sausio 2 d. Sausio 5 d. Sausio 6 d. Sausio 7 d.

Vadinasi, problema yra numanomos naudos dydis. Tam, kad būtų galima apie tai susidaryti nuomonę, reikia turėti daugiau informacijos, kokia yra kosmoso tyrinėjimo svarba ateities žmonijai ir jos žinioms, kadangi kitoms sąlygoms esant vienodoms kuo svarbesnis kosmoso tyrinėjimas, tuo tyrimą bus lengviau pateisinti.

sarah ashcroft svorio kritimas riebalų degintojų papildas šalutinis poveikis

Klausiant, ar žala ir rizika buvo sumažintos iki minimumo, tyrėjai greičiausiai nurodytų į išsamius medicininius tyrimus ir faktą, kad konsultacijos ir psichologinis įvertinimas yra prieinamas tiek eksperimento metu, tiek po jo.

Galiausiai tyrėjai gali atkreipti mūsų dėmesį į dalyvavimo tyrime kriterijus, kurie reikalauja geros psichinės ir fizinės dalyvaujančiųjų sveikatos. Taigi apskritai esama pakankamai priežasčių manyti, jog žalos ir rizikos lygis buvo sumažintas iki minimumo. Dabar galime pereiti prie klausimo, kokių nuogąstavimų gali kilti dėl moterų sutikimo kokybės. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad būsimos dalyvės gaus pakankamą informacijos kiekį. Informacija apie apribojimus ir riziką bus iš anksto visiškai atskleista, dalyvėms bus suteikta rašytinė informacija bei individualios konsultacijos.

Be to, vienas iš įtraukimo į eksperimentą kriterijų — asmuo turi būti veiksnus metų amžiaus suaugusysis. Taigi galvojant apie ankščiau pasiūlytą trinarį sarah ashcroft svorio kritimas sutikimo apibrėžimą atrodo, kad veiksnumo ir informacijos reikalavimai šiuo atveju bus įvykdyti. Todėl lieka apsvarstyti tik savanoriškumo klausimą. Šiuo atveju viena pagrindinių priežasčių nerimauti yra išmokos dydis. Dalyvės, dalyvausiančios tyrime iki pat pabaigos, pretenduoja gauti iš viso 40 eurų, kas daugeliui žmonių yra didelė suma.

Todėl turime klausti, ar ši paskata yra tinkama, ar toks atlyginimas nepaskatins moterų rizikuoti nepaisant sveiko proto, ar bent jau kai kurioms būsimosioms dalyvėms tokio dydžio atlygis nebus toks, kuriam neįmanoma atsispirti. Be to, problemų gali atsirasti dėl to, kad pusė visos išmokos yra terminuota 20 eurų premija. Kaip buvo parodyta ankščiau, vienas svarbiausių savanoriško dalyvavimo tyrimuose bruožų sarah ashcroft svorio kritimas žmonėms bet kuriuo metu leidžiama pasitraukti iš tyrimo dėl to nesulaukiant jokių sankcijų.

Tačiau šiame projekte galimybė netekti terminuotos premijos gali būti suprantama kaip panaši į priverstinį grasinimą, ypač moterims, kurios artėtų prie tyrimo pabaigos ir jaustų, kad nebegali daugiau tverti, bet tuo pat metu nenori prarasti 20 eurų tik dėl to, kad pasitrauks keliomis dienomis ankščiau.

Taigi turime klausti, ar moterys išties galės laisvai pasitraukti iš tyrimo bet kuriuo metu, turint galvoje tai, kad neišbuvusios viso prašomo laiko jos nukentės finansiškai. Kitas su išmokomis susijęs klausimas: kaip dalyviai įtraukiami į tyrimą ir į kokias populiacijas taikomasi. Jeigu, pavyzdžiui, tyrėjai taikosi į ekonomiškai remtinas šalis ar populiacijas, tada, turėdami galvoje šių populiacijų sunkią finansinę padėtį ir didelį 40 eurų patrauklumą, galime klausti, ar tokie žmonės gali laisvai sutikti dalyvauti.

Tačiau tam gali būti prieštaraujama teigiant, kad būtų neteisinga neįtraukti neturtingų žmonių, kadangi tiems žmonėms labiausiai reikia pinigų ir jų neįtraukimas labiau pakenktų jų finansinei padėčiai negu įtraukimas. Taigi, kaip šiuo atveju turėtume spręsti savanoriškumo problemą?

Galutinės premijos dydis išties yra problemiškas ir gali kirstis su dalyvių teise pasitraukti iš tyrimo bet kuriuo metu, kadangi premijos neišmokėjimas gali de facto būti suprantamas kaip bausmė už pasitraukimą. Tačiau į tai tyrėjai gali atsakyti dviem argumentais. Pirma: premija yra pasiūlymas gauti naudoso ne grąsinimas patirti žalą ir dėl to ji negali būti laikoma prievarta. Antra: stiprus finansinis paskatinimas išlikti iki pabaigos šiuo atveju yra pateisinamas dėl mokslinių priežasčių; jeigu eksperimentą anksti paliks daugiau negu keletas moterų, tada rezultatai gali tapti negaliojantys tokiu atveju bus iššvaistyta daugybė pastangų ir lėšų arba bus būtina eksperimentui rasti dar daugiau moterų, taigi padidinti bendrą žalos ir rizikos lygį tyrimo dalyvių bendruomenei.

Kitas savanoriškumo problemos aspektas yra susijęs su tiksline populiacija. Viskas, ką žinome iš atvejo aprašymo — apie tyrimą bus paskelbta moterų mados ir gyvenimo būdo žurnaluose. Jeigu šių žurnalų pagrindiniai skaitytojai būtų, pavyzdžiui, socialiai remtina grupė, tada galėtume teigti, kad orientuojamasi į pažeidžiamą populiaciją: tokią, kuriai būtų sunku atsispirti finansinėms paskatoms detalesnis pažeidžiamumo aptarimas pateikiamas trečiame skyriuje.

Tačiau, remiantis tuo, kas išdėstyta atvejo aprašyme, nėra pagrindo manyti, kad šiuo atveju susiduriame būtent su šia sarah ashcroft svorio kritimas. Ketvirtasis klausimas skatina pasvarstyti, ar dėl šio tyrimo gali kilti kokių nors kitų etinių nuogąstavimų ar prieštaravimų. Problema, kurią reikia aptarti — ar protinga ir tinkama prašyti moterų stengtis išvengti nėštumo tris metus po tyrimo.

Atsižvelgiant į tai, kad vienas iš įtraukimo kriterijų yra vaikų neturėjimas, moterims, einančioms ketvirtą dešimtį, šis reikalavimas prilygtų didelei aukai. Tyrėjai siekia tai pateisinti nurodydami į partnerių ir vaikų interesus, bet ar to pakanka? Ir ar trečiųjų šalių interesai yra tyrėjų reikalas? Dar viena problema, kad priklausomai nuo mūsų politinių pažiūrų moterys arba labiau tikėtina — kai kurios moterys gali būti laikomos pažeidžiama tyrimų populiacija dėl lytinės diskriminacijos ir vyrų priespaudos.

Užuot susitelkusi vien tik į sutikimą, rūpesčio etika 54 European Textbook sarah ashcroft svorio kritimas Ethics in Research Europos tyrimų etikos vadovėlis labiau pabrėžtų, pavyzdžiui, santykius tarp tyrėjų ir dalyvių arba būsimųjų dalyvių požiūrį į drąsias moteris, kurios gali ateityje dalyvauti kosminėse misijose. Atvejo analizė 2. Policija ir gelbėjimo tyrimai naudojant lavonus Europos policijos ir gelbėjimo tyrimų instituto parengta ilgalaikė tyrimų programa yra garsi tarptautiniu mastu.

Ja siekiama nustatyti, kokie policijos ir gelbėjimo tarnybų mokymo metodai veikia geriausiai. Viena šios programos dalių siekia sarah ashcroft svorio kritimas, ar konkrečiose policijos ir gelbėtojų darbo srityse apmokymas naudojant tikrus žmogaus lavonus yra efektyvesnis negu kitoks apmokymas.

Vienas instituto eksperimentų yra toks: viena praktikantų grupė yra mokoma apieškoti aprengtus žmonių kūnus ieškant tokių objektų kaip užrašų knygutės, mobilieji telefonai, papuošalai ir raktai, siekiant užtikrinti, kad minėtieji objektai būtų tinkamai dokumentuoti.

Tada praktikantai paprašomi nurengti kūnus, kad būtų galima ieškoti randų ir kitų išskirtinių žymių, galinčių padėti identifikacijai. Antroji praktikantų grupė dalyvauja panašiuose apmokymuose, bet vietoje tikrų kūnų pasitelkiami realistiški manekenai. Tretiems mokymai vedami tik klasėje. Skirtingų grupių pasirodymai vėliau tikrinami, lyginami tarpusavyje ir įvertinami naudojant patentuotus vertinimo metodus šio eksperimento metodologija buvo pateikta išorės ekspertų įvertinimui ir buvo jų patvirtinta.

Kituose panašiuose eksperimentuose lavonai yra naudojami siekiant įvertinti skirtingas mokymo atlikti paiešką technikas. Be kitų dalykų, mokoma ieškoti ir prieš tai užkastų žmogaus kūno dalių. Instituto naudojami kūnai yra gaunami iš šalia esančios universitetinės ligoninės. Ar nekelia etinių problemų tai, kad velionių duotas sutikimas buvo gana bendro pobūdžio ir jie galėjo nežinoti, jog jų kūnai bus ar galės būti naudojami ankščiau aprašytame tyrime?

Ar moralės požiūriu būtų buvę geriau, jeigu dalyviams būtų suteikta daugiau informacijos? Jeigu galiojantį sutikimą dėl jų kūnų panaudojimo davę žmonės jau yra mirę, ar dėl to su tyrimu susijusių etinių problemų sumažėja?

Ar vis dėlto lieka nuogąstavimų dėl kūnų naudojimo? Kokios rūšies sutikimo dalyvauti tyrime turėtų prašyti tyrėjai iš praktikantų jei iš viso turėtų? Ar į sutikimo procesą turėtų būti įtraukiami mirusiųjų artimieji? Jeigu taip, kuriame etape ir kaip? Aptarimas Nors atvejyje yra kalbama apie mirusiuosius, tačiau čia keliama ir bendresnė galiojančio sutikimo problema išryškėjanti pirmame klausime : kiek informacijos turi būti suteikiama būsimajam dalyviui ir koks konkrečiai turėtų būti sutikimas, kad jis galiotų?

sarah ashcroft svorio kritimas liekninančios spalvų blokų viršūnės

Šiuo atveju nuogąstaujama, jog duotas sutikimas nebuvo pakankamai konkretus, o sutinkantysis galėjo susidaryti klaidingą nuomonę: tai yra, kad jo kūną medicininiams tyrimams naudos ligoninė užuot kūną supjausčius ir panaudojus paieškų personalo mokymams.

Kontrargumentas šiam teiginiui būtų: ar moralės požiūriu yra geriau klausti mirštančio žmogaus apie jo kūno sarah ashcroft svorio kritimas po mirties konkrečiame tyrime ir taip rizikuoti jį suerzinti?

Vėlgi, tai nėra taikoma tik mirštantiesiems: medicininėje aplinkoje informacijos atskleidimas dažnai gali sukelti stresą, nors apie mirtį ir nėra užsimenama. Pavyzdžiui, prieš operaciją pacientui labai detaliai papasakojus, kaip ji bus atliekama, kai kurie pacientai gali patirti didelį stresą, dėl kurio jie gali atsisakyti operacijos nepaisydami jos naudingumo. Viena jų yra susijusi su orumo idėja. Ankščiau minėjome du požiūrius į santykį tarp orumo ir sutikimo.

Vienas jų: esant galiojančiam sutikimui, nė vienas veiksmų, su kuriais dalyvis anksčiau paskelbė sutinkąs, neturėtų įžeisti jo orumo. Argumentas už šį požiūrį: svarbiausia yra pagarba žmogui, o laisvo bei informuotumu pagrįsto sutikimo gavimas prieš atliekant tyrimą rodo pakankamą pagarbą.

Kita vertus, galima prieštarauti šiam požiūriui tvirtinant, jog esama veiksmų, kurie pažeidžia žmogaus orumą net ir tada, jei buvo duotas sutikimas. Galbūt, tokiu pavyzdžiu galėtume laikyti kūnų pjaustymą. Kita problema: bendruomenė galėtų būti šokiruota ir įžeista, jeigu ji sužinotų, kas nutiko su kūnais.

Tai gali būti blogai tiek savaime, tiek ir dėl to, kad susilpnėtų bendruomenės pasitikėjimas medicina bei mokslu taip pat ir žmonių noras dalyvauti būsimuose tyrimų projektuose. Dar vienas rūpestis yra susijęs su žmonių religiniais įsitikinimais; kai kurioms religinėms grupėms labai svarbu tai, kaip elgiamasi su lavonais.

Galiausiai reikėtų įsitikinti, kad tyrėjai laikosi visų svarbių nacionalinių ir vietos įstatymų, susijusių su lavonų laikymu pavyzdžiui, aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos ir saugumo taisyklių.

Trečioji problemų grupė yra susijusi su pačių praktikantų sutikimu. Problemos kyla ne dėl praktikantų sutikimo mokytis jei jau pasirinko tokią karjerą, galima nuspėti, kad sutinka būti apmokomio dėl to, ar reikalingas papildomas sutikimas dalyvavimui konkrečiame mokomajame eksperimente.

Argumentas, palaikantis nuomonę, kad nereikalingas joks papildomas sutikimas: tai, kas su besimokančiaisiais vyksta tyrimo metu, praktiniu sarah ashcroft svorio kritimas niekuo nesiskiria nuo to, kas galėtų vykti ne tyrimo kontekste.

Besimokantieji gali, pavyzdžiui, atsitiktine tvarka būti paskirti į grupes, kuriose yra taikomi tam tikri mokymo metodai ir negalėti tam paprieštarauti. Taip pat reikia pažymėti, kad tyrimas gali duoti ir naudos. Policijos darbuotojai gali gauti kolektyvinės naudos iš to, kad jų apmokymai bus labiau pagrįsti įrodymais; praktikantai individualios naudos galės gauti iš to, kad su lavonais dirbs kontroliuojamoje mokymosi situacijoje prieš susidurdami su jais realios kritinės situacijos metu tai gali būti žymiai blogiau.

Prieštaraujant išvardintiems argumentams gali būti teigiama, jog tyrime praktikantai gali būti stebimi šiek tiek daugiau ir kad esama skirtumo tarp atsitiktinumo kasdieniniame gyvenime ir atsitiktinės imties metodo taikymo, kaip kontroliuojamo tyrimo dalies. Pirmiausia reikėtų pastebėti, kad atsakymą į šį klausimą kartais gali pateikti nacionaliniai įstatymai: pavyzdžiui, yra keletas teisinių sistemų, kurios artimųjų norams suteikia didelę svarbą organų donorystės ir panašiais atvejais; yra ir tokių, kurios labiau akcentuoja visuomenės gerovę arba mirusiojo valią.

Nors esama prima facie moralinių įsipareigojimų laikytis įstatymų ar bent jau tų nutarimų, kurie buvo priimti teisėtu keliuvis dėlto mūsų rūpesčio objektas yra etika, o ne teisė.

Taigi turime klausti, kokios moralinės problemos kyla kalbant apie mirusiųjų artimuosius? Nors žmonės intuityviai gali manyti, kad artimieji turėtų dalyvauti sprendžiant, sarah ashcroft svorio kritimas daryti su lavonais, yra bent dvi svarbios priežastys nesitarti su jais dėl lavonų panaudojimo.

Pirmoji — nenoras artimųjų jaudinti ir liūdinti papasakojant jiems apie galimybę, jog jų artimųjų kūnai bus panaudoti sarah ashcroft svorio kritimas būdu. Tai nereiškia, kad pasiūlytas kūnų panaudojimas būtinai yra blogas: svarbu čia yra tai, kad daugelis iš mūsų ypač tie, kurie neseniai neteko savo artimųjų nenorėtų apie tokį kūnų panaudojimą galvoti ar detaliai įsivaizduoti. Antroji priežastis — gali būti teigiama, kad leisti velionio artimajam panaikinti arba vetuoti iš velionio gautą galiojantį sutikimą tai, ką mes šiuo konkrečiu atveju kvestionavome reikštų nepagarbą mirusiojo autonomijai.

Labai panašios problemos kyla terapinės mirusiųjų organų donorystės atveju: t. Šis atvejis šiek tiek panašus į tyrimus, kuriuose dalyvauja neveiksnūs gyvi suaugusieji ypač panašus klausimas apie deramą artimųjų vaidmenį sutikimo procese. Šias problemas detaliau analizuosime trečiame skyriuje. Keli panašūs klausimai — apie biobankus ir žmogaus audinių saugojimą — analizuojami atvejo analizėje 8.

Riebios žuvys sardinės, skumbrės, lašišos, upėtakiai, atlanto silkė ir pan. Ryškūs vaisiai, garų lieknėjimas daržovės. Vaisiuose ir daržovėse yra gausu mūsų imunitetą stiprinančių antioksidantų, kurie saugo odą ir šalina laisvuosius radikalus.

Nauja lieknėjimo sistema, leidžianti per 5 dienas atsikratyti iki 8 kg taumu. Didžiausia koncentracija yra ryškiuose vaisiuose ir daržovėse ypač violetinio, mėlyno, raudono, oranžinio ir Sarah ashcroft svorio netekimas atspalvio. Kad gauti didžiausią nauda iš daržovių ar vaisių, valgykite juos žalius arba pavirkite ant garų, tik jokiu būdu ne pervirkite. Pupos, žirniai ir pupelės. Padeda sustiprinti jungiamąjį audinį ir sumažina uždegimo galimybę jame.

Kai jungiamasis audinys garų lieknėjimas oda sustiprintas, celiulitas mažiau išryškėja. Turi skaidulų ir baltymų, kurie naudingi kovojant su celiulitu.