Pereiti prie turinio

Kiekvieną kartą prieš naudojimą patikrinkite, ar ant prietaiso, maitinimo kabelio, prailginimo kabelio ir kištuko nematyti pažeidimų ar senėjimo požymių. Jei norite susisiekti su mumis: siųsti mums pranešimą internetu.

Perskaitykite visas saugumo pastabas ir nurodymus, esančius pridėtoje brošiūroje.

Perskaitykite visas saugumo pastabas ir nurodymus, esančius pridėtoje brošiūroje. Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti. Nešiokite klausos apsaugos priemones.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti. Nešiokite klausos apsaugos priemones.

Parašyti atsiliepimą

Triukšmo poveikyje galima netekti klausos. Darbo metu kylančios dulkės dažnai kenkia sveikatai, todėl turėtų nepatekti į organizmą.

260 svarų kaip numesti svorio

Naudokite dulkių nusiurbimą, papildomai nešiokite tinkamą apsaugos nuo dulkių kaukę. Kruopščiai pašalinkite, pvz. Lauke esantys el. Atsižvelkite į tai, naudodami prietaisą. Prieš atlikdami bet kokius įrenginyje, ištraukite iš lizdo kištuką.

Register and keep informed

Kištuką į lizdą įstatykite, tik kai įrenginys išjungtas. Maitinimo kabelis turi nebūti įrenginio poveikio srityje. Kabelį visada nuveskite iš galinės įrenginio pusės. Kiekvieną kartą prieš naudojimą patikrinkite, ar ant prietaiso, svorio netekimas turbo gaisras kabelio, prailginimo kabelio ir kištuko nematyti pažeidimų ar senėjimo požymių. Sugedusias dalis leiskite taisyti tik specialistams.

Draudžiama naudoti darbinius įrankius, kurie neatitinka šioje naudojimo instrukcijoje nurodytų žyminių duomenų. Antràja ranka laikykite prie kinæ rankenà arba variklio korpusà.

luna trim papildas svorio netekimui

Jei abiem rankom laikysite pjûklà, pjûklo diskas jø ne galës suþeisti. Nekiðkite rankø po apdirbamu ruoðiniu.

sėdmenų riebalų deginimas

Apsauginis gaubtas neapsaugos jûsø nuo ruoðin io apaèioje iðlindusio pjûklo disko. Pjovimo gylá tinkamai nustatykite pagal ruoðinio storá.

AEG MBS 30 Turbo Manual

Ruoðinio apaèioje turi matytis ðiek tiek maþiau, nei per visà pjûklo danties aukðtá, iðlindusi disko dalis. Pjaunamo ruoðinio niekada nelaikykite rankose ar pasidëjæ ant kojos. Padëkite ruoðiná ant stabilaus pagrindo. Labai svarbu ruoðiná tinkamai átvirtinti, kad iðvengtumëte kûno kontakto su disku, neuþstrigtø pjûklo diskas ar neprarastumëte kontrolës.

Panašūs produktai

Ji taikoma ir laikinai įvertinti svyravimų apkrovą. Nurodyta svyravimų ribinė vertė yra taikoma pagrindinėse elektrinio instrumento naudojimo srityse. Svyravimų ribinė vertė gali skirtis naudojant elektrinį instrumentą kitose srityse, papildomai naudojant netinkamus elektrinius instrumentus arba juos nepakankamai techniškai prižiūrint.

šaltų riebalų degintojų apžvalga

Dėl to viso darbo metu gali žymiai padidėti svyravimų apkrova. Siekiant tiksliai nustatyti svyravimų apkrovą, būtina atsižvelgti ir į laikotarpį, kai įrenginys yra išjungtas arba įjungtas, tačiau faktiškai nenaudojamas.

Dėl to viso darbo metu gali žymiai svorio netekimas turbo gaisras svyravimų apkrova. Siekiant apsaugoti vartotojus nuo svyravimo įtakos naudojamos papildomos saugos priemonės, pavyzdžiui, elektrinių darbo instrumentų techninė priežiūra, rankų šilumos palaikymas, darbo procesų organizavimas.

brazilijos riešutas kuris padeda numesti svorį